Reklamiranje putem HotSpot-a

Za nas Internet nije „nov“ medij. Nove su samo mogućnosti koje Internet pruža. Zato želimo da ga iskoristimo kako bi unaprijedili poslovanje naših klijenata.

Nasa misija je da prepoznamo nedovoljno iskorištene mogućnosti Interneta i WiFi mreža i kreiramo do sada neuobičajen prostor za reklamiranje.

Nasa usluga kreira novi prostor za reklamiranje na već postojećim WiFi mrežama ugostiteljskih objekata (kafići, restorani, klubovi..), tržnih centara, parkova, gradskih trgova, sredstava transporta putnika, na kojem se može predstaviti proizvod, usluga, najaviti događaj, uraditi anketa i za sve to dobiti tačna statistika.

 

Prilikom prijave na WiFi mrežu, korisnik prvo mora pregledati reklamu koja mu se prikazuje preko čitavog ekrana uređaja koji koristi, te zatim nastaviti slobodno korištenje Interneta.

 

U toku perioda reklamiranja, reklama se može mijenjati svakodnevno i napravljene izmjene se vrlo brzo i lako implementiraju. Takođe, može se kombinovati sa različitim reklamama na različitim lokacijama.